• 5135-dsc-2793.jpg
  • 5135-dsc-2713.jpg
  • IMG_0819.JPG

Tekniske Installasjoner

Der er mange tekniske installasjoner i hytten. Uten bruksanvinsing kan disse tingene synes vanskelige at betjene. Derfor oprordrer vi til at lese disse enkle instruksjoner:

Varme

Varmen i hytten ar styrt av et trådløst sentralstyresystem. Det er derfor viktig, at der ikke endres på de lokale innstillinger. Temperaturen kan endres i individuelle rom, men dette er i regelen ikke nødvendig. Endres på nået skal endringen justeres tilbake innen avreise!

Ved Ankomst

ImageSentralstyringen er plassert i entreen. Den vil som utgangspunkt stå på "solen" når Dere ankommer. Gjør den ikke det, vennligst vri knotten om på "solen". Denne regulerer styringen for hele hytten, og varmen i resten av hytten tennes og slokkes via denne. Den lille skrue skal være justert til "kanal 1".

Ved Avreise

Vennligst juster alle endrede innstiller tilbake til deres grunninnstilling iht. denne beskrivelse. Likeledes vris knotten på sentralstyringen over på "måne" hvilket indikerer, at styringen senker temperaturen i hele hytten til energisparenivå.

Some description