• 5135-dsc-2793.jpg
  • 5135-dsc-2713.jpg
  • IMG_0819.JPG

Leie av hytten

Leie av hytta skjer gjennom Trysil Booking, og kan gøres online , på telefon (+47) 6245 0000 eller gjennom booking@trysil.com. Bestillingen bekreftes ved at leiekontrakt tilsendes. 25% av leiebeløpet på boenheten betales senest 14 dager etter bestilling. Restbeløpet innbetales senest 6 uker før ankomst.

Bestillingen annulleres dersom ovennevnte betalingsfrister ikke overholdes. Dersom bestilling skjer senere enn 8 uker før ankomst, må hele fakturabeløpet betales omgående.

Avbestillingsbeskyttelsen må betales sammen med første innbetaling. Følgende vilkår gjelder ved innbetalt avbestillingsbeskyttelse: Avbestiller gjesten oppholdet tidligere enn 30 dager før ankomst, refunderes forskuddsbetalingen minus et ekspedisjonsgebyr pr. enhet.

Ved avbestilling senere enn 30 dager før ankomst, beholder Trysil Booking AS forskuddsinnbetalingen i sin helhet, om ikke vilkårene for avbestillingsbeskyttelse er oppfylt. Avbestillingsbeskyttelsen gjelder om bestiller, ektefelle/barn/søsken/foreldre/ forlovede eller samboer rammes av sykdom, ulykkestilfelle eller dødsfall. Legeerklæring må oversendes Trysil Booking AS straks.

Under forutsetning av at ovennevnte betingelser oppfylles, vil hele det innbetalte beløpet refunderes, med fradrag av ekspedisjonsgebyr pr. enhet. Avbestillingsbeskyttelsen refunderes ikke. Avbestilling skal skje skriftlig.

Det er leietakers ansvar, at ved avreise er hytta ryddet og rengjort iht. ordensregler. Ved ødelagt inventar, utstyr og eller hærverk/skade vil oppgjør bli krevd ved avreise eller etterfakturert. Leietaker må innrette seg etter gjeldende husregler.